Ergoterapie - Plzeň

Bc. Lucie Královenská

Ergoterapie je cílená terapie zaměřující se na nácvik hrubé a jemné motoriky, podporu soběstačnosti a sebeobsluhy, grafomotorická cvičení a nácvik úchopů ruky.

naše služby

„Ergoterapie je jako pomocná ruka, která vás vede zpět k plné samostatnosti, svobodě a soběstačnosti v běžném denním životě.”

Ergoterapie je rehabilitační obor, který pomáhá lidem s vrozeným či získaným postižením k plnohodnotnému návratu do života. Součástí terapie je nácvik běžných denních činností i speciálních úkonů sestavených na míru pacientovi s ohledem na jeho zájmy, koníčky a zaměstnání. Cílem ergoterapie je pomoci klientovi k plné soběstačnosti, koordinaci a zvládnutí pohybů bez asistence dalších osob. Primárně se terapie zaměřuje na horní polovinu těla a horní končetiny, často s využitím kompenzačních pomůcek. Díky svému komplexnímu přístupu ovšem neopomíjí ani dolní část těla.

„Fyzioterapeut nás učí pohybovat se, ergoterapeut tancovat.“ 

Na rozdíl od fyzioterapie, která řeší především pohybový aparát, se ergoterapie zaměřuje na komplexnější propojení pohybu, funkce a smyslů při nácviku rozmanité škály činností. Fyzioterapie pomáhá ke správnému pohybu, ergoterapie navozuje nebo zlepšuje funkce, které potřebujeme k soběstačnosti při denní aktivitě, hře nebo v zaměstnání. Obě disciplíny, fyzioterapie i ergoterapie, však spolu souvisí, vzájemně se doplňují a měly by jít ruku v ruce, i proto naše centrum sdílí společné prostory s kolegy fyzioterapeuty.

„Každé dítě si chce hrát a objevovat svět kolem sebe.“ 

Ergoterapie je vhodná pro děti, dospělé i seniory, kteří mají problémy se soběstačností či zvládáním běžných úkonů. Na vině mohou být buď vrozené vývojové vady (Downův syndrom, dětská mozková obrna, vývojové vady horní končetiny, dyspraxie, mentální retardace ad.)  získaná onemocnění (cévní mozková příhoda, roztroušená skleróza, onkologické onemocnění ad.), závažné úrazy (automobilové a další nehody, pády a zranění včetně poškození mozku), ale také proces stárnutí (demence, zhoršený zrak, problémy s rovnováhou a sebeobsluhou).

Aktuality

Vnímání tělesného schématu

Propriocepce. Co to vlastně znamená a proč o ní často mluvíme při terapiích? Jedná se o smysl hluboké citlivosti. Velmi zjednodušeně to funguje tak, že receptory v kloubech, šlachách a svalech vysílají signál do mozku o tom, v jaké pozici je určitá část těla nebo jaký...

Úchop psacího náčiní a jeho vývoj

Druhá část povídání o grafomotorice je věnována úchopu a jeho vývoji. Správné držení psacího náčiní je překvapivě velice náročný proces, který vyžaduje nejen kvalitní koordinaci prstů, ale také správné nastavení horní končetiny od lopatky až po poslední články prstů....

Světový den ergoterapie

Vážení a milí klienti, 27. 10 slavíme SVĚTOVÝ DEN ERGOTERAPIE! K této příležitosti vám přinášíme 5 důvodů, proč je dětská ergoterapie tolik důležitá. 1. Ergoterapie vzájemně propojuje mnoho oborů, které spolu úzce souvisí. Protože adekvátně provedený pohyb nezávisí...

Reference

Martina Chybová

“Dobrý den, náš syn se narodil s kombinovanou vrozenou vadou. První rok svého života prožil na nemocničním lůžku. Po přerušení léčby jsme začali rehabilitovat a již po prvním měsíci ergoterapie bylo vidět zlepšení. Syn lépe uchopuje hračky, hrníček a začal ukazovat což výrazně zlepšilo naší komunikaci. Díky paní Královenské se celkově jeho motorika zlepšila a po malých krůčcích se přibližuje svým vrstevníkům.”

Hana Perková

“S Vašíkem jsme přišli k paní Královenské do Centra Na Dvorku na podzim roku 2015 a chodíme tam dosud. Vašíkovi nebyly ještě ani 2 roky, ještě ani pořádně nechodil… Paní Královenská si ho svým přístupem brzy získala, na hodinách ergoterapie byl spokojený, naučil se samostatnosti a úžasně se zdokonalil v jemné i hrubé motorice a sebeobslužných dovednostech. Také jsme dostali plno dobrých rad a tipů na různé pomůcky, které teď doma využíváme. Moc si vážím osobního přístupu paní Královenské, která se zajímá nejen o klienta samotného, ale o celkový stav prostředí, ve kterém vyrůstá. Děkujeme moc za péči! 😊 “

Jaroslav Nový

“Do Rekondičního centra na dvorku jsme začali docházet s naší dcerou, když jí bylo pět let. Původně na fyzioterapii, protože dcera měla od mala problémy s motorikou a pohybem a bylo evidentní, že se to “samo” nevyřeší. Po nějakém čase nám fyzioterapeutka doporučila hodiny ergoterapie u paní Lucie Královenské. Na ergoterapii docházíme 1,5 roku jednou týdně a dcera dělá viditelné pokroky. Na všech pracovnicích Rekondičního centra na dvorku oceňuji především velice osobní, pozitivní přístup, vždy dobrou náladu a bezproblémovou komunikaci. Dcerka se na každou návštěvu vždy těší. Návštěvu mohu jen doporučit.”

Kontakt

Těšíme se na vás! 

Karlovarská 490/24, 301 00 Plzeň 1
vchod z boku od benzínky Shell

+420 775 520 340
+420 739 469 900

info@ergoterapie-plzen.cz

Zanechte nám zprávu