Druhá část povídání o grafomotorice je věnována úchopu a jeho vývoji.
Správné držení psacího náčiní je překvapivě velice náročný proces, který vyžaduje nejen kvalitní koordinaci prstů, ale také správné nastavení horní končetiny od lopatky až po poslední články prstů. Vývoj grafomotoriky je složitý, avšak přirozený proces, který nastává již okolo 16. – 18. měsíce věku dítěte. Je zcela přirozené, že tužka je zprvu držena dlaňovým úchopem s palcem směřujícím dolů či nahoru. Při tomto grafickém projevu vychází pohyb z ramene a lokte, protože ještě není dostatečně vyzrálá jemná motorika a koordinace prstů. Horní končetina se pohybuje jako celek a kreslení vypadá křečovitě.
Okolo třetího roku začíná dítě uchopovat pastelku do prstů a projev je plynulejší. Je to období, kdy se čmárání stává oblíbenou aktivitou dětí. Děti experimentují, zkouší různá psací náčiní a různé plochy. Některé děti zpočátku střídají pravou a levou ruku, aby si ujasnily dominantní horní končetinu, to se však děje méně a méně často. Lateralita by měla být vyhraněna nejpozději do šestého roku věku.

Okolo čtvrtého až pátého roku nastupuje špetkový úchop – palec, ukazováček a prostředníček. Je důležité, aby se tento úchop objevil nejpozději v pěti letech a mohl se dostatečně upevnit před nástupem dítěte do školy. Předškolní věk je také období, kdy se mohou začít fixovat nesprávné úchopy, a komplikovat tak vývoj grafomotoriky.

Správný špetkový úchop je tvořen palcem a ukazováčkem, které svírají tužku bříšky proti sobě a prostředníčkem, který tužku podpírá zespoda, přičemž tužka směřuje k rameni. Tento způsob držení je pro ruku nejpřirozenější a nejefektivnější. Dochází při něm k adekvátnímu zapojení drobných svalů ruky a dlaň přitom zůstává volná. Také celá horní končetina zůstává uvolněná, loket a předloktí klidně leží na stole a pohyb vychází ze zápěstí.
Jakákoliv odchylka od tohoto nastavení znesnadňuje kreslení a psaní. Následkem může být snížené tempo při psaní, zvýšená unavitelnost ruky či bolesti v důsledku přetěžování některých svalových skupin a vytvoření patologických souhybů. Děti se mohou grafickému projevu vyhýbat, protože pro ně může být velmi náročný a nepřirozený.

Vývoj jemné motoriky je dlouhodobý a složitý proces a špetkový úchop je jakási třešnička na dortu. Obecně ale platí, že bychom dětem měli dát čas a respektovat jejich tempo, ale také věnovat grafomotorice patřičnou pozornost. Není vhodné opravovat úchop dětem, u nichž ještě není fyziologicky špetkový úchop možný. Tímto počinem bychom mohli děti nejen odradit od vyvíjející se grafomotoriky, ale také jim způsobit bolest.

Grafomotorika je jednou z oblastí, které se v ergoterapii věnujeme. Pokud si nevíte s úchopem rady, neváhejte se na nás obrátit. Jsme tu pro vás!

Fyziologicky úchop, který se objevuje okolo 18. měsíce.

 Nesprávný úchop může být způsoben například poruchou koordinace prstů, ale také nesprávným vnímáním tělesného schématu, či přítomností primárních refkexům

Jeden z velmi častých úchopů, kdy tužka nespočívá v žlábku mezi palcem a ukazováčkem, ale je vztyčena kolmo k podložce a nemůže tak “klouzat” po papíru.

Správný špetkový úchop se skládá ze tří partů, důležité je ale nastavení horní končetiny už od ramene.

 

Další z častých patologických úchopů, kdy prostředník nepodpírá tužku.

Bříška ukazováčku a palce by měla být přímo proti sobě.