Vážení a milí klienti, 27. 10 slavíme SVĚTOVÝ DEN ERGOTERAPIE!
K této příležitosti vám přinášíme 5 důvodů, proč je dětská ergoterapie tolik důležitá.

1. Ergoterapie vzájemně propojuje mnoho oborů, které spolu úzce souvisí. Protože adekvátně provedený pohyb nezávisí pouze na motorice, ale i dalších, neméně důležitých funkcích jako je senzorická integrace, emoční stav dítěte, kognitivní funkce a vnitřní motivace. Problémy v některé z těchto oblastí se potom mohou projevit v jiných funkcích.

2. Hledá řešení tam, kde jiní nehledají. Díky znalostem z mnoha různých oborů dokážeme hledat souvislosti napříč různými systémy, které se následně snažíme co nejvíce pozitivně ovlivnit. To se následně projeví v ostatních oblastech. Například ovlivněním přetrvávajících primárních reflexů pomůžeme dítěti lépe se soustředit či vzpřímeně sedět u stolu.

3. Respektuje stávající vývojové stádium dítěte a plynule na něj navazuje. Snažíme se vývoj každého dítěte podporovat co nejpřirozeněji, protože každý nový stupeň sebou přináší nové pohybové i kognitivní vzorce, které děti později uplatňují ve složitějších činnostech. Není tedy vhodné vývoj přebíhat, například děti posazovat, stavět nebo je nastavovat do pozic, které v daném období nejsou přirozené.

4. Podporuje individualitu každého dítěte a snaží se plně rozvinout jeho potenciál. Naprosto respektujeme každé dítě, které si k nám najde cestu. Nesrovnáváme a nepoukazujeme na chyby, ale snažíme se na nich intenzivně pracovat a posouvat se tak dál.
Snažíme se poskytnout dětem láskyplné prostředí, ve kterém se mohou plně rozvíjet a nebojí se udělat chybu.

5. Věnuje se všem dětem nehledě na diagnózy, protože každé dítě se chce přirozeně rozvíjet, hrát si a objevovat svět kolem sebe. Při ergoterapii pro nás není klíčová diagnóza, ale funkční stav dítěte.

A jak pomohla ergoterapie vašim dětem?