Propriocepce.

Co to vlastně znamená a proč o ní často mluvíme při terapiích?

Jedná se o smysl hluboké citlivosti. Velmi zjednodušeně to funguje tak, že receptory v kloubech, šlachách a svalech vysílají signál do mozku o tom, v jaké pozici je určitá část těla nebo jaký pohyb tato část zrovna vykonává. Díky propricocepci i se zavřenýma očima víme, kde máme prsty, kolena, oči nebo třeba nos. Je to tedy smysl, díky kterému vnímáme svoje vlastní tělo v prostoru. Umožňuje nám vykonávat správné, koordinované pohyby v hrubé i jemné motorice a umožňuje nám dobře se soustředit, proto je nezbytně důležitá.

Porucha vnímání tělesného schématu se může projevit potřebou fyzického kontaktu, kdy se dítě balí do různých dek nebo vyhledává stísněné prostory. Potřebou zatěžovat své tělo různými těžkými předměty. Některé děti rády nosí velmi těžké předměty, protože až po vysokém zatížení svalů dokáží vnímat svoje tělo. Porucha propriocepce se může projevit i jako agresivita vůči sobě (kousání se, bouchani se do hlavy,…) nebo svému okolí.

Obtíží, které se pojí s poruchou propriocepce je mnoho a velmi často se s nimi setkáváme u dětí s poruchou autistického spektra (PAS), ale také u mnoha jiných diagnóz a dětí s poruchou senzorické integrace.

Protože je trénink hluboké citlivosti důležitý, přinášíme vám pár cviků, které můžete s dětmi vyzkoušet a zapojit celou rodinu. Nikdy však cviky neprovádějte proti vůli dítěte nebo když je mu to nepříjemné.

🏐CVIK 1
Dítě leží na zádech, má zavřené oči. Velkým gymnastickým nebo i menším míčem mu přejíždějte všude po těle. Můžete se i ptát, kde se zrovna míč nachází. Pamatujte, že je důležité vyvinout dostatečný tlak na balon, abyste nestimulovali pouze povrchovou citlivost.

🏀CVIK 2 – lehčí varianta
Dítě stojí v prostoru se zavřenýma nebo zavázanýma očima. Dávejte dítěti pokyny jako například „Dotkni se pravou rukou nosu, dotkni se levou rukou vlasů, …) Před tímto cvikem je důležité ujistit se, zda dítě dobře chápe pojmy levá a pravá strana. Pokud ne, použijte pouze jednu končetinu.

⚽CVIK 2 – těžší varianta
Dítě stojí v prostoru se zavřenýma nebo zavázanýma očima. Dávejte dítěti pokyny jako například „Dej pravou ruku dopředu, dej levou ruku doleva, …“ Končetina, která zrovna neplní úkol zůstává v předchozí pozici. Před tímto cvikem je důležité ujistit se, zda dítě dobře chápe pojmy týkající se prostorové orientace (nahoře, dole, vpředu, vlevo, vpravo).

⚾CVIK 3
Dítě se položí na okraj peřiny / podložky na cvičení. Pomalu dítě balíme do podložky, jako když válí sudy. Na konci se může dítě pokusit samo dostat ven nebo jej pomalu rozmotáme. Při tomto cviku je třeba velmi pozorně sledovat reakci dítěte a postupovat velmi pomalu, jelikož se stimuluje nejen propriocepce ale i rovnovážné ústrojí.

🏉CVIK 4
Na jeden konec místnosti položíme několik hraček (míčky, plyšáky, …). Dítě se je prostřednictvím válení sudů tam a zpět pokusí přesunout na druhý konec místnosti.

Přejeme příjemnou zábavu!🎈