Při dětské ergoterapii se věnujeme také nácviku prostorové orientace, která je obzvláště důležitá pro každodenní život a cílený pohyb v prostoru.

Klíčové je, aby si dítě uvědomilo vztah svého těla a předmětů vzhledem ke svému okoli – kde je nahoře, dole, pod, nad, vpravo a vlevo a mnoho dalších termínů, jejichž pochopení může být relativně problematické.

Pokud má dítě tyto abstraktní pojmy dobře ukotvené, můžeme orientaci v prostoru trénovat s pomocí dalších činností. U nás v ambulanci máme na toto téma mnoho skvělých her, které děti rozvíjí a zároveň baví.