Soběstačnost a samostatnost je něco, co do značné míry ovlivňuje náš každodenní život. Pomáhá utvářet to, jací jsme a co děláme. Soběstačnost je jedna z hlavních domén ergoterapie, která si klade za jeden z cílů pomoci pacientům, aby byli co nejvíce soběstační v aktivitách každodenního života.
U dětí se snažíme především o to, aby byly schopné samostatně si hrát, hračky si připravit, ale i uklidit. Obléci se, zapnout knoflíky, zavázat boty, umýt si ruce a usušit, najíst se příborem a napít, vyčistit si zuby, usušit si tělo po koupání a další aktivity, která jim pomohou zvládat situace každodenního života.

„Největším ziskem na soběstačnosti je svoboda.“ (Epikúros ze Samu filozof)