Co je to vlastně pozornost a proč je tolik důležité jí u dětí trénovat?
Pozornost je proces, který má za úkol vybírat a vpouštět do vědomí pouze některé informace, které jsou v daný okamžik pro jedince důležité.
Pozornost patří mezi tzv. kognitivní, neboli poznávací funkce. Ty jsou nezbytně důležité, neboť nám umožňují orientovat se v místě a čase, uvažovat, zapamatovávat si a učit se novým dovednostem, soustředit se a také mluvit.
Pozornost pochopitelně dozrává a doba koncentrace se postupně zvyšuje. Zatímco dvouleté děti vydrží u jedné činnosti asi 5 minut, děti ve věku 5 – 6 let by měly vydržet již čtvrt hodiny.
Vývoj každého dítěte je ale silně individuální a každé dozrává jinak rychle.

U našich pacientů se velmi často setkáváme s drobnými poruchami pozornosti. Děti se velmi snadno rozptýlí i nepatrným stimulem a je proto důležité, zajistit jim při terapii co nejideálnější prostředí.
Aktivity často střídáme, pokud jsou dlouhé, můžeme je i přerušit. Je ale klíčové se k úkolu vrátit a dokončit jej.
K nácviku pozornosti využíváme mnoho různých her a činností, které jsou vždy vybírány podle věku, zdatnosti a zálib dítěte.