Našim cílem je poskytnout dětem co nejkvalitnější ergoterapii, a proto se neustále vzděláváme. Tentokrát jsme vyrazily na kurz s názvem Workshop senzorické integrace s minimálními požadavky na vybavení pod záštitou Asociace senzorické integrace (ASI). To, že v naší ambulanci pracujeme s prvky senzorické integrace jistě víte, ale to, co se u nás chystá za novinky zatím zůstává utajeno. Děti se ale mají rozhodně na co těšit. I my se moc těšíme.